Contributie

De verenigingscontributie bedraagt € 60,= per jaar; te voldoen in de maand januari. Bij tussentijds lidmaatschap bedraagt de contributie € 5,= per maand.

Laatste Nieuws

Agenda