Algemeen

Biljartvereniging ’t Trefpunt is een zelfstandige vereniging welke gebruik maakt van de faciliteiten van MFC ’t Trefpunt, deze beschikt over 2 biljarts.  De doelgroep van de vereniging zijn 55+ ers. Er wordt gespeeld in verenigings verband en de vereniging is niet aangesloten bij een Biljardbond. Er wordt gespeeld volgens de Belgische telling, deze stand wordt bijgehouden en de voor de winnaar wordt er jaarlijks een beker en een wisselbeker beschikbaar gesteld.